poster_Valborg_Riddarholmenposter

Valborg på Riddarholmen 30 Apr 2013 !