da_uppslag_800
En 360 graders panorama kan publiceras enkelt i en trycksak _ Dagens Arbete – ett fackligt magasin med upplaga
385 000 – tryckte ett  A3  uppslag – stillbild som en en komponent i min panorama från Scania fabriken i Södertälje .
Klick på bilden länkar till DAs hemsida där man kan se två interaktiva bilder.

Unik publicering tryck + web