Den gamla eken vid TV Huset skall sågas ner imorgon.